— Fokusområder —

Ordinær generalforsamling avgjør årets aktiviteter. Disse områder er i fokus:1. Natur & fritid
2. Bydelsutvikling
3. Havneområder


4. Trafikksaker
5. Industri/næring
6. Attraktivitet & rekreasjon


7. Lokal historie
8. Ildsjeler
9. Lag/foreninger


— Prosjekter —


"Sosialemøteplasser"

"Sosialemøteplasser" prosjektet ble opprettet for å forskjønne samt gjøre vårt lokalmiljø enda mer attraktivt for alle beboere i vårt området. Prosjektet skal bidra til at vi skaper enda flere sosialesoner unge og gamle kan møtes. Elementer som lokalhistorie, lek og rekreasjon ønskes innlemmes i disse soner.

Hedersprisen

Hedersprisen kom til da Fellesforumet ønsker å hedre personer eller lag/foreninger som gjør en ekstra ordinær innsats for vårt lokalsamfunn. Vi mener dette bidrar til fortsatt engasjerte personer/lag/foreninger samt motiverer nye til det samme. Bilder fra tidligere vinnere av hedersprisen: IL HEI Damegruppe, Jan Erik Lunde og Morten Kjørholt Pettersen i 2023 og Øystein Dalland i 2024.