Om oss

— Fellesforum Heistad, Brattås og Skjelsvik —

Fellesforumet er en paraplyorganisasjon for foreninger, organisasjoner, skoler, barnehager, lag, bedrifter samt for personlige medlemmer bosatt i bydelen. Fellesforum  for Heistad, Brattås og Skjelsvik (FHBS) ble stiftet  01.09.1997
FHBS er registrert som lag/forening i Brønnøysundregisteret.

Fellesforum skal koordinere fellesinteresser for å ivareta bydelens interesser. Det er offisiell høringsinstans for kommune, fylke og stat i saker som angår bydelen. Fellesforums hovedarbeidsplan blir vedtatt på årsmøtet hvert år. 

Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik er opptatt av at Porsgrunns største bydel tas vare på, og fremstår på en slik måte at beboere og brukere av området opplever best mulig oppvekst- og levevilkår i vårt nærområde. FHBS er registrert som lag/forening i Brønnøysundregisteret. Antall medlemmer i FHBS er 22 lag/foreninger og 45 enkeltpersoner. 

FHBS har videreført arbeidet i tråd med formålet med vekt på følgende områder: Gode og trygge bo-områder. Best mulige og tilrettelagte forhold for aktivitet og friluftsliv. Gode relasjoner og positiv samhandling mellom beboere, lokale næringsvirksomheter og offentlig forvaltning. Trygge områder for lek og aktivitet Bo-forhold som er skjermet for støy og forurensing. Tiltak som har positiv effekt for folkehelsa.


Prospektkort
fra Heistad jernbanestasjon 1895. 

Kortet er oppbevart av fru Gunda Wold, datter av den bekjente koggseilerveteranen Knut Lunde hvis søster Karoline Lunde var ekspeditrise ved Heistad stasjon. Karoline Lunde står ved hushjørnet til høyre – ved hennes side står fire av hennes fem brorbarn sammen med to døtre av den gang handlende Chr. Lunde. Kjøpmann Lundes sønnesønn hadde forretning på Heistad. Den damen som står på trappen bak Karoline Lunde, er visstnok Tora Francke. På togene den gang var det egen inngangsdør til hver enkelt jernbanekupé. (Hentet fra Porsgrunns Dagblad. Bilde ukjent).


 

Skjelsvik jernbanestasjon

Den åpnet 15. oktober 1895 da Brevikbanen åpnet, og ligger 29,6 moh., 3,87 km fra banens startpunkt Eidanger stasjon og 5,55 km fra endestasjonen Brevik stasjon. Fram til 1950- og begynnelsen av 1960-årene hadde stasjonen stor trafikk og hadde flere ansatte, både til publikumsekspedisjonen og godsekspedering. Stasjonen hadde krysningsspor, plattform og sidespor. Stasjonsbygningen var tegnet av Paul Due og hadde med venterom, kontor og oppholdsrom. Stasjonen ble formelt lagt ned 31. mai 1970 og den ble revet i 1983.

Info styret

— Styret i Fellesforum —

2024

— Årets styre —

Styreleder 

Paal Kjørsvik

Kasserer

Berit Hagerup Furumo

Styremedlemmer

Per Olaf Strøm, Hanne Taalesen, Pål Stampe, Jon Helge Helgerud og Ole Bernt Wang

Valgkomitè

Jon Helge Helgerud og Arne Møen

Revisor

Gerd Eli Follo