— Bli medlem —

Ved å bli medlem i Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, støtter du arbeidet for et trygt, attraktivt og yrende lokalmiljø for beboere & næringsliv!

Noen saker man har forhindret/forbedret: 

Avfallsdeponi - havnestøy - trafikkstøy/hastighet/kontroller - reguleringsplaner/trasèvalg - E-18 motorveibro over Heistad - Redd Eidangerfjorden - byutviklingssaker - E-18 Langangen-Rugtvedt

 Fremover skal vi ha fokus på å forskjønne/øke attraktiviteten til våre omgivelser og fremme lokalt næringsliv samt våre engasjerte patrioter. 

Livskvalitet & rekreasjon er fine nøkkelord for oss

Innmelding gjøres enkelt på Vipps. 

Vippsnummer: 809903 (Fellesforum HBS)

Medlemstype:

.

Privat / Enkelt medlem

Per år

100 NOK

Bedrift

Per år

500 NOK

Lag/Forening

Per år

100 NOK

Gave til Fellesforum

Vi tar gjerne i mot gaver for vårt arbeid :)

Hvilke gaver gir rett til skattefradrag?​

Pengegaver på totalt 500 kroner til 25.000 kr som er gitt til en av organisasjonene som er godkjent av Skatteetaten i løpet av et kalenderår, gir rett til skattefradrag. ​

0 NOK